I Norrbottens museum arkiv och i Norrbottens Föreningsarkiv finns musikhistoriskt material med anknytning till länet.

Traditionsbärare

Traditionsbärare är en benämning på en person som för en muntlig tradition, till exempel musik eller berättande, vidare.
 

Några exempel på material ur samlingarna

Listan är inte komplett, men ger en viss bild av hur länet Norrbotten hittills dokumenterats.

I Lars-Gunnar Bomans samling ingår 1 000 visor på svenska, en guldgruva för den visintresserade.

Lantmätaren Harald Högströms (1879-1933) uppteckningar av folkmusik och -visor.
Högström var verksam som lantmätare i Norrbottens län under början av 1900-talet.

Gertrud Sophia Solanders handskrivna sångbok från 1700-talets slut (jodå, hon var faster till Linnés lärjunge Daniel Solander).

Folkskollärare Fritz Swedbergs samling av folkmusik från Norrbotten, innehåller bland annat egna arrangemang, tidningsklipp med mera. 1900-tal.

Notböcker av Johan Nyström, Henrik Lundberg, Johan Sundström, Nils Åhrström och Oscar Åhströms med flera.