Utgivna nothäften och böcker med musik eller musikhistoria från Norrbotten och Sverige. Här samlas några tips på noter och litteratur, dessa finns att låna i Norrbottens museums bibliotek.

Titlarna finns i Norrbottens museums bibliotek vid Arkivcentrum, där de kan studeras på plats men inte lånas hem. Finns de inte i närmaste kommunbibliotek går det ofta bra att fjärrlåna från ett annat bibliotek till en mindre kostnad.


Folkmusik i Kalix Älvdal 
Av Jan Olofsson. Skrivarförlaget, 1980.

Folkmusik och folkliga danser i Norrbottens län
Uppsamlade och notsatta av Bengt Martinsson. Luleå, Norrbottens museum 1968.

Folkmusiken i Norrbotten
Av Lars Hedström och Svante Lindqvist. Norrbottens museum, 1990.

Folkvisor från Tornedalen
Arrangerade för blandad kör/sånggrupp och instrument av Sture Lindén. Skrivarförlaget, 1980.

Hjalmar Sandbergs pitelåtar
Upptecknade och arrangerade för två fioler av Ard Lundberg. Piteå, Pitelåtar 1977.

K.P. Leffler - I folkmusikbevarandets tjänst
Margareta Jersild. Stockholm 1994.

Litteratur om svensk folkmusik och sång Folkmusikboken
Redaktör Jan Ling. Prisma 1980.

Med slägga, borr och spett
Manne Briandt. Stockholm 1940.

Skillingtryckvisor i Norrbotten
Av Lars-Gunnar Boman. Sångfågel 1998.

Spel opp i spelemänner
Nils Andersson och spelmansrörelsen. 
Otto Andersson. Nordiska museet, Stockholm 1958.

Spela in!
Hur man samlar och bevarar röster och ljud. Märta Ramsten och Gunnar Ternhag. Sven Strålin AB, 1980.

Tossiko lossiko: visor och ramsor från Norrbotten
Sammanställda av Birgitta Lindström. Utbildningradion 1992.

Ängens fågel: visor och låtar i Norrbottens finnbygder 1677-1984
Hasse Alatalo och Anders Alm. Arena, 2004.