Ett urval förteckningar över innehållet i Norrbottens museums tjänstearkiv. Klicka på en serie för att se arkivförteckningen.

En stor del av vårt tjänstearkiv utgörs av diarieförda handlingar som förut delades upp i olika avdelningar eller serier beroende på ämne och geografisk tillhörighet. Serierna nedan omfattar huvudsakligen tiden fram till 1996, då ett annat diariesystem infördes. Kontakta arkivet för att ta del av museets nutida diarium och övriga delar ur ämbetsarkivet.

Topografiska serier

Ämnesordnade serier