• Norrbottens Kuriren tidningsuppslag. Ákos Mester © Norrbottens museum

    Norrbottens Kuriren tidningsuppslag.

Norrbottens-Kuriren är Luleås största och Norrbottens äldsta ännu aktiva dagstidning, grundad 1861 i Luleå.

Tidningen utgavs från början fyra gånger i veckan och från och med 1905 sex gånger. NKs politiska inriktning har betecknats som liberalt frisinnad, frisinnad, nationalliberal, moderat och borgerlig under årens lopp.

Den 7 december 1861 meddelade tryckeriägaren L.U. Berglund i tidningen Norden, att det på hans förlag skulle utges en tidning med namnet Norrbottens-Kuriren, istället för tidningen Norden. Den 14 december 1861 utkom första numret av Norrbottens-Kuriren, tryckt i en liten bagarstuga på den Bodellska egendomen Skatan i Luleå.

1864 kom skåningen Nils Petter Isakson till Norrbottens-Kuriren som ekonomichef och teknisk ledare. Han var en stark drivande kraft och NK kom ända fram till 1966 att vara ett företag i familjen Isaksons ägo. N-P Isakson verkade energiskt för tidningens tekniska utveckling, en satsning som fortgick under årens lopp. Tryckeriet utrustades med snällpress 1892 och med sättmaskin 1899, den första utanför Stockholm och Göteborg. Rotationspress installerades 1936. Övergång till fotosättning och offsettryck skedde 1970 och 1981 följde förnyelse av sätteriteknik och installation av en större och mer flexibel offsetpress. 

1966 övertog den nybildade stiftelsen Norrbottenspress ägarskapet, men i tidningsledningen fanns fram till 1980 Nils Isakson som VD. Sedan 2002 ägs Kuriren av NTM-koncernen. 2007 kom Piteå-Tidningen och Valrossen in som minoritetsägare. I NTM-koncernen ingår förutom Norrbottens-Kuriren också Norrköpings-Tidningar, Östgöta Correspondenten, Upsala Nya Tidning, Folkbladet, Västerviks-Tidningen, Norrländska Socialdemokraten, Gotland Allehanda och Gotlands Tidningar samt en rad andra företag inom mediebranschen. Sedan 2008 finns NK tillsammans med NSD i Mediahuset i Luleå.

Arkivet består av:

  • Tidningslägg 1864-65, 1885, 1887-2007 (yngre årgångar kvar i Mediahuset)
  • Tidningslägg specialnummer/bilagor, bland annat jul- och lucianummer
  • Löpsedlar ca 1970-2005, enstaka äldre exemplar
  • Klipparkiv, ämnesvis (äldre klipparkiv ca 1926-1970, nyare från 1970-1990-tal – sökbart i register)
  • Klipparkiv, personvis (alfabetisk ordning)
  • Klipparkiv, sport - indelat i olika lag, sporter, personer och speciella evenemang/mästerskap
  • Fotografier (negativ) 1960-tal till ca 2000
  • Fotografier (negativ), sport, 1960-tal till ca 2000

Sök i NK:s klipparkiv (pdf, 4,3 MB)

Dessutom är Kurirens administrativa handlingar – protokoll, korrespondens, räkenskaper, tryckjournaler, prenumerationslistor med mera, från 1860- till 1960-tal, bevarade i arkivet.