• Norrländska Socialdemokraten NSD 1919, tidningsuppslag. Ákos Mester © Norrbottens museum

    Norrländska Socialdemokraten NSD 1919, tidningsuppslag.

Norrländska Socialdemokraten, NSD, har publicerats i Norrbotten sedan 1919.

Med det socialdemokratiska partiets sprängning 1917 förlorades den etablerade partitidningen Norrskensflamman till kommunisterna. Ett nytt språkrör måste snabbt fram och trots de tuffa ekonomiska tiderna föddes Norrländska Socialdemokraten med devisen ”Rättvisa – Frihet – Bröd”. Premiärnumret hade ett typhuvud ritat av självaste Albert Engström. Första året, 1918, trycktes tidningen i Stockholm. Den riktiga starten räknas i regel från 1919, då såväl redaktion som tryckeri fanns i Boden.

Efter ett tiotal svaga år började NSD på allvar växa under 1930-talet och gick 1944 förbi den närmaste konkurrenten, Norrbottens-Kuriren. Många prenumeranter togs över från Norrskensflamman när socialdemokratin i länet gick framåt på kommunisternas bekostnad. I Luleå hade dock Norrbottens-Kuriren varit den största tidningen sedan långt tillbaka. 1976 flyttade NSD sin huvudredaktion till staden, bland annat lockade av storsatsningen Stålverk 80. Trots de kraschade stålverksplanerna gick det bra för NSD i Luleå. Sedan 2008 huserar de forna konkurrenterna tillsammans i Mediahuset i Luleå.

Arkivet består av:

  • Tidningslägg 1919-1991, 2005-2007 (övriga årgångar kvar i Mediahuset)
  • Tidningslägg, specialnummer/bilagor: Personnytt, Glimten, Lördagsbilagor med flera
  • Klipparkiv, ämnesvis (sökbart i register)
  • Klipparkiv, personvis (alfabetisk ordning)
  • Klipparkiv, sport - indelat i olika lag, sporter, personer och speciella evenemang/mästerskap
  • Fotografier (negativ) ca 1960-2000
  • Fotografier (negativ) sport, ca 1980-2000

Sök i NSD:s klipparkiv (pdf, 2,8 MB)

En stor del av det äldre arkivet gick tyvärr förlorat vid flytten till Luleå 1976. Därför är NSD:s arkiv av betydligt mindre omfattning än Norrbottens-Kurirens, trots att tidningen sedan mitten av 1940-talet varit den större av de två. Den största delen av materialet, särskilt i klipparkiven, har tillkommit efter flytten. Under andra halvan av 1990-talet började den digitala övergången och klipparkiven slutade tillföras material.