• Gustav Vasas bibel Ákos Mester © Norrbottens museum
  • Linnéstol Ákos Mester © Norrbottens museum
  • Boktryck från 1789 Kjell Öberg © Norrbottens museum
  • Föredrag i biblioteket Kjell Öberg © Norrbottens museum
  • Skolklass i biblioteket Ákos Mester © Norrbottens museum

Norrbottens museums bibliotek har fokus på länet och de omgivande regionerna.

I biblioteket finns böcker, skrifter och tidskrifter om arkeologi, bebyggelse och byggnadsvård, etnologi, konst, lokalhistoria och andra ämnesområden som berör Norrbottens län och Norrbottens museums verksamhet.

Boksamlingen omfattar litteratur från 1500-talet och framåt. Skrifter från seklerna innan 1900-talet förvaras i arkivet för bästa bevarande, men de kan plockas fram vid efterfrågan.

Besök och sök

Museets bibliotek är en del av Arkivcentrum Norrbotten. Besökare är välkomna att sitta i biblioteket eller den intilliggande forskarsalen för att studera framplockat material. 

Biblioteket erbjuder ingen litteratur till hemlån. Det är ett referensbibliotek som är öppet för alla intresserade som kan läsa litteraturen på plats. Kopieringsmöjlighet finns och personalen hjälper gärna till att undersöka om efterfrågad titel finns att låna vid något annat bibliotek.

Att söka böcker

Bibliotekets litteratur finns i den nationella söktjänsten LIBRIS. 

Skriv in sökord (exempelvis titel, författare och/eller ämnesord) nedan för att söka i LIBRIS. Markera i den mindre rutan om avgränsning till Norrbottens museums bibliotek önskas.

Sök i LIBRIS
Norrbottens museums bibliotek

Läs om att söka i LIBRIS och andra sökfunktioner.