En del av de akademiska avhandlingar som rör Norrbotten finns tillgängliga i fulltext på webben.

Förteckningen på denna sida är alfabetisk ordnad efter författare.
Titlarna är länkade till mer information med avhandlingar i fulltext. 

Det har skrivits fler avhandlingar och andra forskningspublikationer med anknytning till länet.  Alla finns inte i fulltext online men kan sökas exempelvis via:

LTU - Luleå tekniska universitets publikationsdatabas Pure

SwePub - Söktjänst med forskningspublikationer från ett trettiotal svenska lärosäten

DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet med publikationer från 34 svenska lärosäten


Avhandlingar i fulltext

Beland Lindahl, Karin
Frame analysis, place perceptions and the politics of natural resource management. Exploring a forest policy controversy in Sweden.
2008

Berglund, Mats
Gårdar och folk i norr. Bebyggelse, befolkning och jordbruk i Norrbotten under 1500-talet. 
2006

Bergström, Sten Ove
Kolonisationen på kronoparkerna i Norrbotten 1894-1950.
1979

Bordás, Pál
Evaluation of the effectiveness of mammography screening in Northern Sweden.
2010

Cervantes, Sara
Attitudes towards starting small business: youth and local authorities in a changing labour market?
2005

Dahlgren, Lars
Samhällsplanering och lokalsamhälle. En sociologisk analys av den sociala samhällsplaneringens möjligheter och begränsningar, illustrerad av tre ortsstudier i Norrbottens län.
1984

Edlund, Ann-Catrine
Sälen och Jägaren. De bottniska jägarnas begreppssystem för säl ur ett kognitivt perspektiv.
2000

Elveland, Jan
Myrar på Storön vid Norrbottenskusten.
1976

Eriksson, Martin
Trafikpolitik och regional omvandling. Beslutsprocesserna om isbrytningen längs Norrlandskusten 1940-1975.
2009

Fell, Terence
Legitimacy and conflict:. Explaining tension in local Swedish hunting policy.
2006

Green, Carina
Managing Laponia. A world heritage site as arena for Sami ethno-politics in Sweden.
2009

Jacobsson, Lars
Long-term outcome after traumatic brain injury. Studies of individuals from northern Sweden. 
2010

Jagell, Sten
Sjögren-Larsson syndrome in Sweden. An epidemiological, genetic, clinical and biochemical study.
1981

Juntti-Henriksson, Ann-Kristin
Women narratives from Tornedalen - northernmost Sweden. Gender and culture in perspective.
2008

Karlsson, Nina
Bosättning och resursutnyttjande. Miljöarkeologiska studier av boplatser med härdar från perioden 600-1900 e. Kr inom skogssamiskt område.
2006

Krachler, Benno
Diet and Cardiometabolic Disease. Dietary trends and the impact of diet on diabetes and cardiovascular disease.
2007

Laurell-Stenlund, Kristina
Value creation in development and construction of public buildings. The case of houses of culture.
2010

Lilja, Mikael
Trends in obesity and type 2 diabetes. Ethnic aspects and links to adipokines. 
2011

Lindberg, Malin
Samverkansnätverk för innovation: en interaktiv och genusvetenskaplig utmaning av innovationspolitik och innovationsforskning.
2010

Lindblom, Else Britt
Studier över önamnen i Luleå skärgård.
1988

Lindén, Mattias
Glaciodynamics, deglacial landforms and isostatic uplift during the last deglaciation of Norrbotten, Sweden.
2006

Liljenäs, Ingrid
Allmänningsskogarna i Norrbottens län. Deras betydelse för det enskilda jord- och skogsbruket.
1977

Lindgren, Simon
Modernitetens markörer. Ungdomsbilder i tid och rum.
2002

Loeffler, David
Contested Landscapes/Contested Heritage. History and heritage in Sweden and their archaeological implications concerning the interpretation of the Norrlandian past.
2005

Lund, Cecilia
Mineralogical, chemical and textural characterisation of the Malmberget iron ore deposit for a geometallurgical model.
2013

Lundqvist, Jim
Plant cover and environment of steep hillsides in Pite Lappmark. 
1968

Minde, Jan
Norrbottnian congenital insensitivity to pain.
2006

Nilsson Ranta, Daniel
Nödhjälp på villovägar. Implementering av en filantropisk välfärdsidé, Norrbottens arbetsstugor 1903-1954.
2008

Norberg, Erik
Boplatsvallen som bostad i Norrbottens kustland 5000 till 2000 före vår tideräkning. En studie av kontinuitet och förändring.
2008 

Nordell, Kersti
Kvinnors hälsa – en fråga om medvetenhet, möjligheter och makt. Att öka förståelsen för människors livssammanhang genom tidsgeografisk analys.
2002

Nordin, Gabriella
Äktenskap i Sápmi. Giftermålsmönster och etnisk komplexitet i kolonisationens tidevarv, 1722-1895. 
2009

Nätterlund, Birgitta
Living with muscular dystrophy. Illness experience, activities of daily living, coping, quality of life and rehabilitation.
2001

Ojala, Carl-Gösta
Sámi prehistories. The politics of archaeology and identity in Northernmost Europe.
2009

Omma, Lotta
Ung same i Sverige.
2013

Persson, Curt
Hjalmar Lundbohm. En studie om ledarskap inom LKAB 1898-1921.
2015

Pettersson, Sven
Kompetensförsörjning i glesbygd. Om betydelsen av närhet och avstånd.  (Lic.)
2011

Rönnblom, Malin
Ett eget rum? Kvinnors organisering möter etablerad politik.  
2002  

Sjöholm, Jennie
Heritagisation of built environments: a study of the urban transformation in Kiruna, Sweden. (Lic.)
2013

Sundin, Elisabeth
Företag i perifera regioner. Fallstudier av företagartradition, företagsmiljö och företags framväxt i Norrbottens inland.
1980

Wanhainen, Christina
On the origin and evolution of the palaeoproterozoic Aitik Cu-Au-Ag deposit, northern Sweden. A porphyry copper-gold ore, modified by multistage metamorphic-deformational, magmatic-hydrothermal, and IOCG-mineralizing events.
2005

Warg, Stefan
Familjen i Gruvmiljö. Migration, giftermålsmönter och fertilitet i norrbottnisk gruvindustri 1890-1930.
2002 

Wiklund, Staffan
Våtmarksord i lulemålen. En ordgrupp sedd ur informant- och intervjuarperspektiv. 
1992