Det finns flera användbara resurser på nätet för den som forskar om Norrbotten. Här är några av dem.

Statistiska centralbyrån

Statistiska centralbyråns webbplats scb.se är en utmärkt resurs för den som söker fakta om Sverige och dess regioner. SCB digitaliserar historisk statistik som läggs fritt tillgängligt online.

Landshövdingeämbetets berättelser skildrar läget i länet under femårsperioder. Hos SCB finns femårsberättelser för Norrbottens län åren 1817-1905:

Projekt Runeberg

Projekt Runeberg skapar fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur som är obundna av upphovsrätt. Sökning görs via Google.

Bland annat finns Svenska Turistföreningens äldre årsskrifter digitaliserade, med artiklar och bilder från och om Norrbotten i flera av dem. Årsskriften 1929 hade Norrbotten och Lappland som tema.

Både första och andra utgåvan av Nordisk familjebok har digitaliserats. Den senare trycktes i 38 band 1904-1926, kallas ofta Uggelupplagan och är Sveriges mest omfattande uppslagsverk genom tiderna.

Biografiska verk finns också, exempelvis Svenskt porträttgalleri som utgavs i 17 band 1895-1913. Det innefattar bland annat Norrbottens ledamöter i Riksdagens andra kammare 1867-1904

Historiska kartor

Lantmäteriet har en stor samling historiska kartor som kan beskådas online. Det går även att titta på moderna kartor och flygbilder.

Kulturarv Norrbotten

Webbplatsen Kulturarv Norrbotten samlar information om och länkar till länets kulturarv.

En sida samlar länkar till digitalt kulturarv med fokus på Norrbotten.