Museibibliotekets litteratur kan sökas i den nationella söktjänsten LIBRIS.

Biblioteket har ingen egen databas utan registrerar titlarna direkt i LIBRIS. I bibliotekslokalen finns också den gamla kortkatalogen kvar. Där kan det finnas titlar i biblioteket som ännu inte förts in i LIBRIS.

LIBRIS är de svenska bibliotekens gemensamma katalog och uppdateras dagligen. De registrerande biblioteken bidrar gemensamt till uppbyggnaden av innehållet. För närvarande finns 7 miljoner titlar i databasen. 

Sök i LIBRIS

Skriv in sökord (exempelvis titel, författare och/eller ämnesord) nedan för att söka i LIBRIS. Markera i den mindre rutan om avgränsning till Norrbottens museums bibliotek önskas.

Sök i LIBRIS

Det går att registrera favoritbibliotek i LIBRIS. Då går det att avgränsa både innan sökning och vid sökresultatet, bland annat till Norrbottens museum, Biblioteket (Nmbu):
LIBRIS startsida med Norrbottens museums bibliotek som favoritbibliotek

Bothnica

Bothnica är en deldatabas i LIBRIS. Bothnica innehåller referenser till litteratur om Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Gävleborg. Referenserna är framför allt artiklar i tidskrifter och årsböcker, kapitel i monografier och bidrag i samlingsverk.

En allmän sökning i LIBRIS omfattar deldatabaser. Det går också att söka direkt i Bothnica med sina 50 000 poster: LIBRIS avgänsad till deldatabasen Bothnica

ISBN och ISSN

ISBN (International Standard Book Number) är en kod som identifierar förlagsutgivna böcker och andra publikationer av monografisk karaktär. 2007 övergick ISBN från att vara ett 10-siffrigt till ett 13-siffrigt system.

ISBN är en unik kod för varje upplaga och variation av en titel. Vid sökning med hjälp av ISBN kan andra versioner av samma titel missas. Alla böcker har inte ISBN.

ISSN (International Standard Serial Number) är ett system för numrering av fortlöpande resurser, som tidskrifter och årsböcker. ISSN-koden består av 8 siffror. Publikationer med ISSN kan även ha individuella ISBN-nummer.

Norrländska bibliografier online

För sökning av äldre litteratur rekommenderas även de norrländska bibliografierna som har digitaliserats. Allt material finns ännu inte i registrerat i LIBRIS.

Övre Norrland i litteraturen. En bibliografi över Norrbottens och Västerbottens län / Erik Marklund, 1963

Övre Norrland i litteraturen - register. En bibliografi över Norrbottens och Västerbottens län. Register / Erik Marklund, 1966

Litteratur om Övre Norrland 1951-1960. Bibliografi utgörande fortsättning av Erik Marklund, Övre Norrland i litteraturen / Gustav Lundblad, 1991