Museibibliotekets litteratur

Bibliotekets litteratur söks i den nationella söktjänsten LIBRIS.

Skriv in ditt sökord nedan för att söka i LIBRIS. Markera i den mindre rutan om avgränsning till Norrbottens museums bibliotek önskas.

Sök i LIBRIS
Norrbottens museums bibliotek

Det går att registrera favoritbibliotek i LIBRIS. Då går det att avgränsa både innan sökning och vid sökresultatet, bland annat till Norrbottens museum, Biblioteket (Nmbu):
LIBRIS startsida med Norrbottens museums bibliotek som favoritbibliotek

Norrländska bibliografier online

För sökning av äldre litteratur rekommenderas även de norrländska bibliografierna som har digitaliserats.

Övre Norrland i litteraturen. En bibliografi över Norrbottens och Västerbottens län / Erik Marklund, 1963.

Övre Norrland i litteraturen - register. En bibliografi över Norrbottens och Västerbottens län. Register / Erik Marklund, 1966.

Litteratur om Övre Norrland 1951-1960. Bibliografi utgörande fortsättning av Erik Marklund, Övre Norrland i litteraturen / Gustav Lundblad, 1991.

Andra bibliotek som har litteratur från och om Norrbotten

Det finns andra specialbibliotek med inriktning på norra Sverige, här följer en sammanställning. Samtliga har sitt material registrerat i Libris.

Nordkalottsamlingen vid Luleå universitetsbibliotek innehåller litteratur om regionen. År 1990 mottog biblioteket förre landshövdingen Ragnar Lassinanttis boksamling med inriktning på nordiska förhållanden och Nordkalotten. 

Nordkalottbiblioteket vid Nordkalottens kultur- och forskningscentrum i Övertorneå innehåller en samling av litteratur, arkiv- och släktforskningsmaterial och pressklipp om trakterna norr om den 65:e breddgraden.

Ájttes bibliotek samlar litteratur huvudsakligen inom ämnesområdena samisk etnografi, samiskt liv, fjällens natur och kultur, och liv och natur i Arktis. Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum, finns i Jokkmokk.

Samernas bibliotek tillhör Sametinget och är samlokaliserat med Ájttes bibliotek i Jokkmokk.

Bibblo.se är en samlingsportal för länets 14 kommunala folkbibliotek. Hos de lokala biblioteken finns skön- och facklitteratur från och om det egna närområdet och regionen.