• Fäbod, kvinna som vaktar korna. Adolf Hjort © Norrbottens museums bildarkiv.
 • Rödupsfärgan ute på vattnet. Reinhold Odencrants © Norrbottens museums bildarkiv.

  Rödupsfärgan

 • Sömmerskor som syr madrasser Adolf Hjort © Norrbottens museums bildarkiv.
 • "Draken", flyguppvisning Rolf Ericson © Norrbottens museum

Det finns möjlighet att köpa bilder ur museets bildarkiv för privat bruk, forskning och publicering.

Du köper endast rätten att använda bilden i ett bestämt sammanhang, som har överenskommits vid köpet. Det kan vara privat bruk eller publicering i till exempel en trycksak eller utställning. Vid köp av bild för publicering, köper du rätten att använda den i ett bestämt sammanhang − du förvärvar inte upphovsrätten till bilden.

 • Vid publicering ska museets och fotografens namn alltid anges vid bilden eller i bildförteckningen enligt följande: Foto: Fotografens namn © Norrbottens museum
 • Vid publicering på Internet ska namnen alltid sättas intill bilden.
 • Enligt lag måste en person på bild ge sitt samtycke till reklamanvändning.
  Ansvaret för detta vilar på den som publicerar bilden.

Skicka alltid ett exemplar av publikationen där bilden förekommer till Norrbottens museum. Vid publicering på Internet meddelas sidans fullständiga adress.

 • Tillstånd för publicering ska ansökas i varje enskilt fall.
 • Manipulation av bilden eller bildens innehåll får inte göras utan rättighetsinnehavarens tillstånd.
 • Inga bilder får användas för att skapa nya bilder.
 • Inga bilder, analoga eller digitala, får lagras efter användning utan Norrbottens museums tillstånd.

Kontakta personalen på bildarkivet.