Våra föremålssamlingar utgör en kunskapsbank som till stor del har byggts upp med hjälp av gåvor från enskilda personer. Museet har idag en restriktiv hållning till nya föremål, men vi är tacksamma för alla erbjudanden vi får.

Har föremålet anknytning till Norrbotten och en intressant historia att berätta, kan det vara ett föremål för museets samlingar.

Om vi tackar nej till att ta emot en gåva, kan det bero på att vi redan har flera av samma sort, eller att föremålet saknar uppgifter om till exempel ägare, ursprungsort och användningstid.


Kontakta personal vid föremålssamlingen