Norrbottens museum publicerar böcker och rapporter om länets förhistoria, historia och samtid. 

Förlag

Norrbottens museums förlag i samarbete med Norrbottens Hembygdsförbund utger sedan 1922 årsboken Norrbotten.

Museets förlag ger även ut andra titlar. Ämnesområden kan variera men utgångspunkten för alla skrifter är att belysa Norrbottens rika natur- och kulturhistoria genom tiderna.

Skriftserien Bothnica gavs ut 1983-1992. Exempel på andra utgivna böcker finns här.

Rapporter

Museet publicerar rapporter främst inom arkeologi, bebyggelse, etnologi och museipedagogik.


Museets böcker och rapporter återfinns i arkiv och bibliotek. Aktuella böcker kan köpas via museibutiken.