Norrbottens museum publicerar böcker och rapporter om länets förhistoria, historia och samtid. 

Förlag

Norrbottens museums förlag i samarbete med Norrbottens Hembygdsförbund utger sedan 1922 årsboken Norrbotten.

Museets förlag ger även ut andra titlar. Ämnesområden kan variera men utgångspunkten för alla skrifter är att belysa Norrbottens rika natur- och kulturhistoria genom tiderna.

Skriftserien Bothnica gavs ut 1983-1992.

Rapporter

Museet publicerar rapporter främst inom arkeologi, bebyggelse, etnologi och museipedagogik.


Museets böcker och rapporter återfinns i arkiv och bibliotek.

Förfrågningar om museibutikens utbud av böcker: museibutiken@norrbotten.se 
Uppge namn, e-postadress och telefon.