Bordsboen 1920X1200
Bordsbön i Jokkmokks arbetsstuga, omkring 1910. Fotograf okänd. © Stiftelsen Norrbottens läns arbetsstugor

Årets tema för Norrbottens museums och Norrbottens Hembygdsförbunds årsbok är Folkskolan 175 år.

De olika artiklarna i boken bidrar till bilden av den svenska folkskolan under 175 år och skildrar berättelser om arbetsstugor, nomadskolor, flickskolan, särskolan och lärarutbildningen. Läsaren får ta del av folkskolans utbyggnad i Tornedalen och Selma Lagerlöfs besök i länet inför utgivningen av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige.

Årsboken är rikligt illustrerad med skolplanscher från museets samlingar samt elevteckningar och berättelser från uppsatstävlingen Bygdespegeln under tidigt 1950-tal.

ISBN 978-91-86333-16-4. Pris: 275 kronor.
Årsboken finns att köpa i museets butik.