Här presenteras exempel på andra böcker som Norrbottens museums förlag har publicerat.

Dokument Norrbotten 

Samhälle, människa, natur 1810-2010.

En skildring i ord och bild av samhälle, människa och natur i det nordligaste och till ytan största av alla Sveriges län. Norrbotten skapades 1810. Tillvaron som multietniskt gränslän under en tid som präglats av industrialisering och djupgående strukturomvandling har skänkt en säregenhet åt den norrbottniska historien.

Boken ingår som nummer 7 i Norrbottensakademiens skriftserie.

Författare: Maurits Nyström och Jan-Olov Nyström
Foto: Pär Domeij
168 s, ill, inb. 
ISBN: 978-91-86333-06-5
2010

Norrbotten värt en resa 

En guidebok som beskriver 100 sevärdheter i länet. Boken är en reviderad nyutgåva, den utkom första gången 1994 med undertiteln Välkommen att ta del av natur och kulturupplevelser i Norrbotten. Äventyret väntar på dig ...

Författare: Ulf Boström
Foto: Pär Domeij.
256 s, ill, inb. 
ISBN: 978-91-85336-02-9.
2008

Det publicerades även en engelsk utgåva 2008: Norrbotten, the Top of Swedish Lapland.

Kooperationens hundra år i Malmfälten

Konsum Malmfälten fyllde 100 år 2009 och länsmuseet fick uppdraget att producera jubileumsboken.

Författare: Fredrik Innerstedt, Tony Järlström och Kjell Törmä
Bakgrundintervjuer: Maria Enlund
144 s. Inb. Ill. 
2008


Kontakta oss med förfrågningar om utbudet av böcker i museibutiken: museibutiken@norrbotten.se 
Uppge namn, e-postadress och telefon.