Norrbottens museums samlingar, bilder och föremål registreras digitalt i databasen Carlotta. Föremåls- och bildsamlingen är tillgänglig för allmänheten. I databasen kan man till exempel söka bilder och föremål utifrån ort, namn, material eller fotograf.

Databasen innehåller insamlade föremål som berättar om länets mångkulturella och intressanta historia. Samlingarna har en stor bredd och innehåller stort som smått, allt från målade kistor och skåp till plasttallrikar och servetter. Förutom föremål har museet ett omfattande bildarkiv som innehåller närmare 2 miljoner fotografier.


Alla bilder och föremål ligger ännu inte i databasen. Om ni söker något speciellt, kontakta bildarkiv eller föremålssamlingar.

KontaktSystemet Carlotta ägs av Statens museer för världskultur där Etnografiska museet, Världskulturmuseet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet ingår.

Andra museer som använder Carlotta är Göteborgs stadsmuseum, Helsingborgs museer, Kulturen i Lund, Malmö museer, Vänermuseet i Lidköping, Svenskt Fjäll- och Samemuseum Ájtte, Medicinhistoriska samlingarna i Lund och Helsingborg, Rörstrands museum och Silvermuseet i Arjeplog.