• © Norrbottens museum

aktiviteter och Lekmiljö för barn

Aktiviteterna kan vara allt från musik, slöjd, drama, visningar av barnutställningar till berättarstunder och aktiviteter kopplade till högtider.

En lärande resurs för skolor i Norrbotten

Museets pedagogiska verksamhet vill väcka barns och ungdomars intresse för dåtid, nutid och framtid. Upplevelser och kunskap ger perspektiv på världen. 

Läs mer under länkarna till vänster.