• Ida Renlund har lektion för elever. Ákos Mester © Norrbottens museum
 • Annika Josbrant klädd i samisk dräkt. Àkos Mester © Norrbottens museum
 • Pedagoger i utställningen Raul Wallenberg. Kjell Öberg © Norrbottens museum
 • Rallarkocka lagar mat vid den öppna elden. Kjell Öberg © Norrbottens museum
 • Skolklass i Koivoma. © Norrbottens museum
 • Skolklass i Storforsen. © Norrbottens museum

En lärande resurs för skolor i Norrbotten. Museets pedagogiska verksamhet vill väcka barns och ungdomars intresse för dåtid, nutid och framtid. Upplevelser och kunskap ger perspektiv på världen.

Med olika pedagogiska metoder skapas möjligheter och situationer för lärande inom museets samtliga verksamhetsområden. Ofta ingår berättelser och dramatiseringar i utbudet. Det väcker elevernas intresse för ämnet och gör dem delaktiga. Det är viktigt att koppla ihop dåtid med nutid, vilket ger en beredskap att möta framtiden.

Erbjudanden

 • Skolprogram till elever i olika åldrar.
 • Visningar av museets permanenta och tillfälliga utställningar. 
 • Visningar i arkiv och samlingar.
 • Aktiviteter under sportlov och höstlov.
 • Fortbildning för lärare.
 • Lärarhandledningar på webben.

Alla erbjudanden är kostnadsfria.


Vi kan komma till er skola/förskola

Vi kan genomföra flera av aktiviteterna hos er. Kontakta oss i god tid.

Kontakta museipedagogerna


Kom ihåg Skapande skola!

Kulturrådet fördelar årligen bidrag till grundskolans årskurs F-9 för att öka elevernas möjligheter att möta professionell konst och kultur. Ansökan om bidrag görs av skolans huvudman.
Kontakta utbildningsförvaltningen i din kommun för mer information eller läs mer här:
www.kulturradet.se/bidrag/Skapande-skola/