Lärarhandledningarna är framtagna för att lärare och elever ska kunna använda materialet på skolan.

Flera av lärarhandledningarna är uppbyggda enligt storylinemetoden. Storyline är en undervisningsmetod och ett förhållningssätt som har vuxit fram inom skolvärlden utifrån en förändrad syn på kunskap och lärande. 

Lärarhandledningar

Till vänster kan ni läsa mer om de olika materialen. Lärarhandledningarna är fria att användas.

Lånematerial

Lånematerialen kan användas som komplement till lärarhandledningarna.


Kontakta museipedagogerna