• Vittangi kyrka © Norrbottens museum

    Vittangi kyrka

Kyrkan är centralt placerad i byn Vittangi, vackert belägen vid sjön Julkatteenjärvi.

Kyrkan byggdes 1846-1849, och invigdes 1854 av Lars Levi Laestadius. Detta skedde när Vittangi blivit huvudort för Jukkasjärvi och Vittangi församlingar. 1912 invigs Kiruna kyrka, och i samband med detta flyttar såväl församling som kommun sin förvaltning till Kiruna, som då blivit kommit att bli det större samhället i området.

Kyrkobyggnaden

Kyrkan ritades av Theodor Edberg, som var arkitekt vid Överintendentsämbetet. Byggmästare var Johan Nilsson Rautio, snickare från Karl Gustaf församling. Exteriört präglas kyrkobyggnaden av ett klassicerande formspråk. Den är uppförd som en långhuskyrka, med ett kyrktorn i väster. Bakom koret finns en lägre, tillbyggd sakristia, som fick sin nuvarande utformning 1961.

Fasaderna täcks av stående panel, med bröstning med liggande panel på långhus och sakristia. Pilastrar delar in fasaden mellan de höga, välvda fönstren. Grunden utgörs av en huggen stenfot, taket är lagt med bandplåt. Kyrkobyggnadens fasader är målade i en bruten, vit färgnyans, med listverk som är gråmålade. Dörrar, fönster och ljudluckor i tornet är blåmålade.

Interiört präglas kyrkorummet av en funktionalistiskt inspirerad omgestaltning som gjordes 1948-1949. Tak och väggar kläddes med masonitskivor. En tidigare entré i söder togs bort. Bänkinredningen förnyades, och består nu av öppna bänkar med enkla gavelskärmar. En altartavla gjord av Gerda Hölund sattes upp.


Läs mer

  • Bebyggelsehistorisk tidskrift, nr 22, 1991. Tema: Övre Norrlands kyrkor
  • Karaktärisering av Vittangi kyrka, Länsstyrelsen i Norrbotten, 2004
  • Norrbottens synliga historia. Norrbottens kulturmiljöprogram. Länsstyrelsen i Norrbottens län, 1992-1998
  • Olofsson, Sven Ingemar & Liedgren, Jan, Övre Norrlands historia, del 3, Umeå 1974
  • Texten om kyrkan bygger till stor del på länsstyrelsens karaktärisering.