• Konfirmationsgrupp i Hakkas Lea Wikström © Norrbottens museum
  • Renhjord Rolf Ericson © Norrbottens museum
  • Bok tryckt 1789 Ákos Mester © Norrbottens museum

I Norrbottens museums samlingar finns många föremål, fotografier, böcker och arkivhandlingar från och om norra Sverige.

Arkiv, bibliotek, bildarkiv och föremålssamlingar finns vid Norrbottens museum Björkskatan
på Höstvägen 7 i Luleå. Många av museets kulturhistoriska bilder och föremål kan sökas i databasen.

Bildarkiv och föremålssamlingar kan besökas efter överenskommelse. Museets arkiv och bibliotek, tillsammans med Norrbottens Föreningsarkiv, välkomnar besökare till Arkivcentrum Norrbotten.

Visningar för grupper (exempelvis föreningar och skolklasser) kan bokas via Arkivcentrum på
telefon 0920-24 35 80.