Museiarkivet utgör en kunskapsbank som till stor del har byggts upp med hjälp av gåvor från enskilda personer. Museet har idag ingen aktiv insamlingsverksamhet, men vi är tacksamma för de erbjudanden vi får.

Har arkivhandlingarna anknytning till Norrbotten, vare sig till en enskild person, gård eller verksamhet, kan det vara intressant för museets arkiv. Brev och dagböcker, räkenskaps- och anteckningsböcker från kända och okända norrbottningar är exempel på viktiga källor för historieforskningen utanför det offentliga rummet. 

Tveka inte att kontakta oss! Vi tar inte emot allt, men diskuterar och vägleder gärna de som har funderingar på vad de ska göra av sina gamla handlingar. Unikt arkivmaterial med anknytning till länet är alltid av intresse, medan sådant som trycksaker bedöms från fall till fall.

Vissa typer av material passar bättre någon annanstans. Rör det sig om föreningsmaterial hänvisar vi till våra kollegor på Norrbottens Föreningsarkiv, och fotografier och fotoalbum till museets bildarkiv