• Kollage med bilder från bildarkivet Staffan Nygren © Norrbottens museum

Det finns möjlighet att köpa bilder ur museets bildarkiv för privat bruk, forskning och publicering.

När ni beställer en bild köper ni bara rätten att använda den i ett bestämt sammanhang. En bild får bara användas i det sammanhang som har överenskommits vid köpet. Det kan vara privat bruk eller publicering i till exempel en trycksak eller utställning.

När ni köper en bild för publicering innebär det att ni köper rätten att använda bilden i ett bestämt sammanhang och inte att ni förvärvar upphovsrätten till bilden.

  • Vid publicering skall museets och fotografens namn alltid utsättas vid bilden eller anges i bildförteckningen enligt följande: Foto: Fotografens namn © Norrbottens museum
  • Vid publicering på Internet ska namnen alltid sättas intill bilden.
  • Enligt lag måste en person på bild själv ge samtycke till reklamanvändning.
    Ansvaret för detta vilar på den som publicerar bilden.

För att underlätta vår dokumentation skicka alltid ett exemplar av publikationen där bilden förekommer till Norrbottens museum. Vid publicering på Internet meddela sidans fullständiga adress till länsmuseet.

  • Tillstånd för publicering ska inhämtas i varje enskilt fall.
  • Manipulation av bilden eller bildens innehåll får inte göras utan rättighetsinnehavarens tillstånd.
  • Inga bilder får användas för att skapa nya bilder.
  • Inga bilder, analoga eller digitala, får lagras efter användning utan Norrbottens museums tillstånd.

Kontakta personalen på bildarkivet via telefon, brev eller e-post och berätta vad det är för bilder du söker.  

Postadress: Norrbottens museum, bildarkivet, Box 266, 971 08 Luleå