Lärarhandledningarna är framtagna för att lärare och elever ska kunna använda materialet på skolan.

Flera av lärarhandledningarna är uppbyggda enligt storylinemetoden. Storyline är en undervisningsmetod och ett förhållningssätt som har vuxit fram inom skolvärlden utifrån en förändrad syn på kunskap och lärande. 

Lärarhandledningar

Nedan hittar du de olika lärarhandledningarna, som är fria för användning.

 

Lånematerial

Lånematerialen kan användas som komplement till lärarhandledningarna.