Norrbottens museums arkeologiska rapporter från 2009: