Det finns några rapporter från senare år som av olika skäl inte införlivats i Samla - Riksantikvarieämbetets öppna arkiv. De finns i Norrbottens museums arkiv. Följande arkeologiska rapporter är från 2014:

Denna besiktning utfördes 2012. Rapporten finns därmed inte i "Samla"

Det finns från detta år också en rapport över en litteraturstudie, som inte går in under rubriken "Uppdragsarkeologi" i "Samla":