Det finns också rapporter och artiklar som Norrbottens museum inte skrivit själva, men som bygger på material från Norrbotten: