Norrbottens museum har dokumenterat livet i byn Gallejaur, en by intill Glommerträck vid gränsen till Västerbottens län. 2008 blev Gallejaur ett kultur- och naturreservat.

I museets undersökning har människorna och deras byggnader valts som utgångspunkt, för att belysa byns utveckling och förändring. Fokuseringen på byggnaderna beror på den dateringsmöjlighet som inristningen av årtal och ibland byggherrens signatur högst upp på nockåsar ger. Målsättningen har varit att studera bakgrunden till dagens byastruktur och därmed orsakerna till byns utseende.

Livet i Gallejaur vid 2000-talets början

De boende i byn var naturligtvis undersökningens främsta informanter. Ebba Karlsson, Erik och Arvid Eriksson samt framlidne Lennart Lövgren har alla lämnat ovärderlig kunskap om livet, levnadsbetingelserna och försörjningsmöjligheterna i byn. Information om byn har också inhämtats genom studier vid bland annat Miljödomstolens arkiv i Umeå, Tingsrätten i Piteå, Lantmäteriet i Luleå och Byggnadsnämnden i Arvidsjaur.

Dokumentationen har omfattat en intervjudel som utförts av Eva Gradin och en fotografisk dokumentation av Daryoush Tahmasebi. Byn har besökts vid femton tillfällen under tiden november 2000 - juli 2002.

Bilder finns till påseende i Norrbottens museums bildarkiv.

Kulturreservat

Enligt uppdrag av Lässtyrelsen i Norrbottens län skulle dokumentationen utgöra underlag för en utredning om bildande av ett kulturreservat enligt Miljöbalkens 7 kap 9 §. Gallejaur kultur- och naturreservat invigdes 16.8 2008. Dokumentationen finns redovisad i en skriftlig rapport, Länsstyrelsen i Norrbotten, Lst dnr 223-7499-00.

Utställning

Utställningen Gallejaur - en fotografisk dokumentation, baseras på en etnologisk dokumentation av byn Gallejaur, som Norrbottens museum har gjort på uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten. Utställningen Gallejaur har visats i Norrbotten mellan åren 2003-2006. I samband med reservatsinvigningen överlämnades utställningen till Stiftelsen systrarna Karlsson i Gallejaur.