• IKEA Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum
  • Två brandmän utanför IKEA Foto Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum
  • IKEA Foto Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

Norrbottens museum har speglat de förändringar som bland annat IKEA:s etablering innebär för gränsstaden Haparanda.

Norrbottens museum har följt IKEA-etableringen från första spadtaget och dokumenterar den byggboom som skett i HaparandaTornio. Allt har pulserat med svindlande hastighet. Varuhuskedjor och nya verksamheter har sökt sig till gränsen. Infrastruktursatsningar har gjorts. Bostäder och hotell har byggts. E:4:an har flyttats.

Med bidrag från länsstyrelsen i Norrbotten har museet undersökt hur livsvillkoren – ur ett hälsoperspektiv - påverkas i en kommun där utkomstmöjligheterna tidigare varit begränsade. Inkännade och igenkännade vanor påverkas, när stadsbilden förändras. Blir allt annorlunda? Norrbottens museums etnolog Eva Gradin och fotograf Daryoush Tahmasebi har dokumenterat förändringarna för dagens sökare och framtidens forskare.

Fler bilder finns till påseende i Norrbottens museums bildarkiv.