• Ur dokumentationsprojektet Inland Foto Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

  Ur dokumentationsprojektet Inland

 • Ur dokumentationsprojektet Inland Foto Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

  Ur dokumentationsprojektet Inland

 • Ur dokumentationsprojektet Inland Foto Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

  Ur dokumentationsprojektet Inland

 • Ur dokumentationsprojektet Inland Foto Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

  Ur dokumentationsprojektet Inland

 • Ur dokumentationsprojektet Inland Foto Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

  Ur dokumentationsprojektet Inland

 • Ur dokumentationsprojektet Inland Foto Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

  Ur dokumentationsprojektet Inland

 • Ur dokumentationsprojektet Inland Foto Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

  Ur dokumentationsprojektet Inland

De fyra nordligaste länsmuseerna har i ett gemensamt fotodokumentations- projekt skildrat levnadsvillkor, framtidshot och framtidsmöjligheter i Norrlands inland. Resultatet visas i utställningen Inland, där Norrbottens museum i sin del lyfter fram tre företag och deras rötter i plats och tradition.

Norrbottens museum skildrar tre nyskapande företagare i länet: fotograf Daryoush Tahmasebi och etnolog Sophie Nyblom berättar om Terese och Anders Östling som redesignar möbler inom företaget Udda med flit i Sölkäsaari utanför Haparanda och Roger Nilsson, Nybyns trädgård i Överkalix, som odlar tomater vintertid. Lisa Kejonen Pauker berättar med foton och texter om Anna-Stina Svakko, samisk formgivare med företaget Astu Design, som har ateljé i Porjus.

Projekten skildrar de medverkandes tankar och visioner kring sitt företagande och framtiden. Men också betydelsen av de platser de valt att verka på, egna rötter och traditioner som de genom sitt arbete vidareutvecklar eller förändrar.

Utställningen Inland 
Visades 15/2 – 3/5 2015 på Västerbottens museum
Visades 6/6 - 27/9 2015 på Norrbottens museum

Utställningen INLAND är ett samarbetsprojekt mellan länsmuseerna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland där museerna har valt olika teman för sina dokumentationer. Projektägare är Sällskapet Sune Jonssons Vänner och Västerbottens museum. Projektet finansieras med stöd från Postkodlotteriet och Kulturrådet samt av egeninsatser från länsmuseerna.