• Kulturmiljöblogg med fokus på Norrbotten Carina Bennerhag © Norrbottens museum

  Kulturmiljöblogg med fokus på Norrbotten

 • Arkeologiskt bloggämne: Metalldetektorer Olof Östlund © Norrbottens museum

  Arkeologiskt bloggämne: Metalldetektorer

 • Arkeologiskt bloggämne: Resultat från stenåldersboplats vid Sikfors Olof Östlund © Norrbottens museum

  Arkeologiskt bloggämne: Resultat från stenåldersboplats vid Sikfors

 • Arkeologiskt bloggämne: Undersökning av boplats på Bodens skjutfält. Olof Östlund © Norrbottens museum

  Arkeologiskt bloggämne: Undersökning av boplats på Bodens skjutfält.

Norbottens museum har sedan några år tillbaka en kulturmiljöblogg. Där skriver museets personal om arkeologi, byggnadsvård, bebyggelsehistoria, historia, etnologi och andra ämnen som ingår i museets verksamhet.

Kulturmiljöbloggen började som en ren arkeologiblogg med mening att rapportera direkt från några arkeologiska utgrävningar år 2007. Länkarna finns fortfarande kvar på webben och går att läsa på nedanstående länkar:

Bloggarna för lokal 7 och Aitikgruvan lades ned efter undersökningarnas slut, men den större Haparandabanebloggen hölls vid liv till slutet av 2009, när den bytte bloggplattform och så småningom också fick ett bredare innehåll. Bloggen går att läsa genom att klicka nedanstående länk: