Norrbottens museums arkeologiska rapporter i "Samla" från 2014:

Det finns från detta år också en rapport, en litteraturstudie, som inte går in under rubriken "Uppdragsarkeolog" i i Riksantikvarieämbetets digitala arkiv, "Samla". Den finns i Norrbottens museums arkiv: