Norrbottens museums arkeologiska rapporter från 2010: