Norrbottens museums arkeologiska rapporter från 2011: