Norrbottens museums arkeologiska rapporter från 2012: