Norrbottens museums arkeologiska rapporter från 2013: