Det finns några rapporter från senare år som av olika skäl inte införlivats i Samla - Riksantikvarieämbetets öppna arkiv. De finns i Norrbottens museums arkiv. Följande arkeologiska rapporter är från 2015:

Denna utredning utfördes 2009. Rapporten finns därmed inte i Riksantikvareämbetets "Samla" Rapporten över den undersökning som utfördes efter inventeringen ligger under år 2010.