Det finns några rapporter från senare år som av olika skäl inte införlivats i Samla - Riksantikvarieämbetets öppna arkiv. De finns i Norrbottens museums arkiv. Följande arkeologiska rapporter är från 2017:

Denna rapport går inte in under rubriken uppdragsarkeologi i Samla eftersom det rör sig om arkeologisk metodutveckling.