• Inmätning av fynd och anläggningar är en viktig del av arbetet. Åsa Lindgren uppgift den här gången. Det sker med en digital mätstation, en totalstation. Carina Bennerhag © Norrbottens museum

  Inmätning av fynd och anläggningar är en viktig del av arbetet. Åsa Lindgren uppgift den här gången.

 • Nu är ugnsfragmentn snart framme. En bild uppifrån när arkeologerna gräver fram ugnsresterna. Nils Harnesk © Norrbottens museum

  Nu är ugnsfragmentn snart framme.

 • Här är resterna av den järnframställningsugn som påträffades vid Järnbacken, Sangis. Det är en konstruktion där flata stenar bildar en låda, som invändigt klätts med en fodring av lera. Carina Bennerhag © Norrbottens museum

  Här är resterna av den järnframställningsugn som påträffades vid Järnbacken, Sangis.

 • Utsikt mot en av kullarna med tidigmesolitiska boplatser i Aareavaara Frida Palmbo © Norrbottens museum

  Utsikt mot en av kullarna med tidigmesolitiska boplatser i Aareavaara.

 • Frida ritar i Aareavaara. Olof Östlund © Norrbottens museum

  Frida ritar i Aareavaara.

Genom åren har arkeologerna på Norrbottens museum genomfört flera projekt. En del har varit riktigt stora och andra mindre, men alla har bidragit till förbättrad kunskap om forntiden i Norrbotten.

Här finns korta beskrivningar av några av de arkeologiska undersökningar som Norrbottens museums arkeologer genomfört. Undersökningarna har gett framsteg i sökandet efter större kunskap om hur människor förut levde i det som idag är Norrbotten.

Fornlämningarna som undersökts ligger i ett tidsspann från tiden när inlandsisen började lämna Norrbotten för nästan 11 000 år sedan, till lämningar som endast är några hundra år gamla.