• Haparandabanans sträckning och de fyra boplatserna som kom att beröras av järnvägsbyggnationerna. Carina Bennerhag © ©Lantmäteriet Medgivande i2014/00695

    Haparandabanans sträckning och de fyra boplatserna som kom att beröras av järnvägsbyggnationerna. (Klicka på bilden för större bild)

Norrbottens museum utför varje år flera uppdragsarkeologiska arbeten på uppdrag av företag som har behov av de tjänster som museets arkeologer kan tillhandahålla.

Uppdragsarkeologi är sådan arkeologi som utförs i samband med det moderna samhällets exploatering av mark. Det kan vara vägar, järnvägar, hus, gruvor eller annat som ska byggas. I de fall som länsstyrelsen misstänker eller vet att fornlämningar finns på marken, kan länsstyrelsen kräva av exploatörer att de ska betala för en arkeologisk insats. I Kulturminneslagen är alla fornlämningar skyddade och tillstånd krävs för att ta bort dem. Tillstånd brukar ges först efter att lämningarna undersökts och dokumenterats ordentligt av arkeologer.