Byggnadsvårdskvällar 2019

Tid: 19.00-21.00
Plats: Gammelstads kyrkstad, Gamla skolan, Rutviksvägen 11

70 kronor/person för medlemmar i svenska byggnadsvårdsföreningen. Icke medlem: 100 kronor. I priset ingår fika. Föranmälan: Ann-Louise Lång, friluftsmuseet Hägnan. 070-519 48 68 eller ann-louise.lang@lulea.se

29 januari
Hur daterar jag mitt hus? Vilken hjälp hittar jag i arkiven? Vilka spår finns att se i min byggnad och hur kan jag tyda dem? Arkivarie Karin Tjernström, Norrbottens museum och byggnadsvårdaren, Kent Vesterlund, ger oss ledtrådar till våra byggnaders historia.

19 februari
Fukt och isolering! Hur gör jag för att undvika fuktproblem och isolera mitt gamla hus på bästa sätt? Byggnadsvårdaren Kent Vesterlund med lång erfarenhet av renovering av äldre hus, berättar om fuktproblem och hur du kan undvika dem vid isolering och renovering.

19 mars
Funkis, en revolutionerande byggnadsstil! Vad bör man bevara vid renovering av äldre hus i funkisstil? Bebyggelseantikvarien Gustav, Rävjägarn Bergström, känd skribent och bloggare inom byggnadsvård, berättar om byggnadsstilen, vad som byggdes och hur stilen kom att tillämpas vid ombyggnader av äldre hus, inte minst vanligt på landsbygden.

23 april
Gamla nyttoväxter! Vilka sorter var vanliga i Norrbotten, hur såg trädgårdslanden ut och hur inramades de? Hortonom Elisabeth Öberg berättar övergripande om våra vanligaste nyttoväxter och deras odlingshistoria i Norrbotten.


I samarbete med Byggnadsvårdsföreningen, Friluftsmuseet Hägnan i Gammelstad, Luleå kommun, Nederluleå kyrkstugeförening, Länsstyrelsen Norrbotten.