Byggnadsvårdskvällar 2018

Tid: 19.00-21.00
Plats: Gammelstads kyrkstad, Gamla skolan, Rutviksvägen 11

70 kronor/person för medlemmar i svenska byggnadsvårdsföreningen. Icke medlem: 100 kronor. I priset ingår fika. Föranmälan: Ann-Louise Lång, friluftsmuseet Hägnan. 070-519 48 68 eller ann-louise.lang@lulea.se

24 januari
Renovering av gamla fönster
Hantverkaren Kent Vesterlund visar och berättar. Kent är egenföretagare inom byggnadsvård, samt länsombud för svenska byggnadsvårdsföreningen i Norrbotten.

21 februari
Färgmode genom tiderna, hur har vi målat och med vad?
Byggnadsantikvarie Erica Duvensjö, Norrbottens museum, berättar om färgmodets växlingar genom tiderna.

21 mars
Takbeklädnad! Hur har det sett ut i Norrbotten och vilket tak passar till vad?
Byggnadsantikvarie Marcus Bengtsson, Norrbottens museum, ger oss en historisk överblick, därefter finns möjlighet att ställa frågor kring restaurering och vård av tak.

18 april
Gamla trädgårdsväxter och planteringar. Vad har man odlat och på vilket sätt? Hur har odlingen sett ut på landsbygden?
Hortonom Elisabeth Öberg berättar övergripande om trädgårdsodlingens historia i Norrbotten. Under kvällen ges även tillfälle till frågor om trädgårdsodling och äldre sorter.

 


I samarbete med Byggnadsvårdsföreningen, Friluftsmuseet Hägnan i Gammelstad, Luleå kommun, Nederluleå kyrkstugeförening, Länsstyrelsen Norrbotten.