• Fönster på gammal timring © Copyright Norrbottens museum

30 maj kl 18-20 på Friluftsmuseet Hägnan

Lär dig att vårda äldre träfönster. Fönsterhantverkaren och timmermannen Kent Vesterlund lär dig hur du ska göra.

Att vårda träfönster bevarar husets skönhet och höjer värdet på bostaden. Det ger också bättre lönsamhet och minsta möjliga resursförbrukning. Välkommen till en inspirerande fönsterkväll på Hägnan!

Plats: Friluftsmuseet Hägnan, Gamla Hamngatan 21
Pris: Arrangemanget är gratis
Anmälan: Ingen föranmälan krävs
Frågor: Erica Duvensjö, 076-835 12 29, erica.duvensjo@norrbotten.se

Arrangörer: Riksantikvarieämbetet, Norrbottens museum, Svenska Byggnadsvårdsföreningen, Friluftsmuseet Hägnan, Gammelstads kyrkstad, Nederluleå hembygdsförening, Nederluleå kyrkstugeägarförening, Länsstyrelsen Norrbotten.