Är det bara genom tilläggisoleringar och fönsterbyten som man kan spara energi? Spar energi genom att underhålla din fastighet! De lönsammaste effekterna för att spara energi görs oftast i samband med underhåll eller ombyggnad.

Energieffektivisering i byggnader kan delas in i tre typer av åtgärder:

 • Isolering och tätning av klimatskal som tak, väggar, golv och fönster.
 • Effektivisering av energitillförseln, som byte till en mer effektiv panna eller värmepump. Byte av termostater eller förbättring av styrning kan också höja effektiviteten.
 • Ändrat beteende hos brukaren som en sänkning av inomhustemperatur. Måste alla rum hållas lika uppvärmda? Kan du ha varmare kläder på dig? 

Goda exempel på energisparande åtgärder

Tilläggsisoleringar och fönsterbyten är omtalade åtgärder som inte ska genomföras i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Men mindre omfattande åtgärder kan också påverka en byggnad negativt som exempelvis byte av ytterdörr. Däremot behöver till exempel en isolering av vindbjälkslag inte skada några kulturhistoriska värden. En sådan åtgärd kan också vara mycket lönsam.

Energieffektiviserande åtgärder som normalt inte skadar en byggnads värden är förslagsvis:

 • Isolering av vindsbjälklag eller om vinden är inredd, dess takbjälklag.
 • Förbättring/påfyllning av isolering i golvbjälklag.
 • Effektivisering eller komplettering av värmesystemet.
 • Tätning av fönster och dörrar.
 • Varsam restaurering av fönster. Att ta för vana att löpande underhålla och kontrollera fönstren är en god investering.
 • Byte av innerbågsglaset till lågemissionsglas. En enkel och billig åtgärd för energieffektivisering av fönster. På detta sätt kan man behålla ytterglasens spröjs om sådana finns. Men det är skillnad på glas och glas. Är innerglaset handblåst så hoppa över denna åtgärd, fokusera istället på restaurering av bågarna och övriga energisparande åtgärder. Glöm inte att exempelvis fönster från 1950-talet också är kulturhistoriskt värdefulla.
 • Installering av styr- och reglersystem och effektvakt. Styr- och reglersystem kan hålla en jämn och önskad inomhustemperatur i olika delar av byggnaden. Reglersystemet ska snabbt anpassa temperaturen i exempelvis köket vid matlagning eller vid solinstrålning utan att öka effekten vid kortare vädring. En effektvakt kan stänga av utrustningar som värmesystem och vattenberedare innan elförbrukningen når nivåer som huvudsäkringen inte klarar. Därmed kan en lägre huvudsäkring installeras och nätavgiften minskar.
 • Injustering av styr- och reglerfunktioner.
 • Byte eller inkoppling av termostater. En trasig eller dåligt fungerande termostat kan orsaka en onödigt hög energianvändning. En ålder på 10-15 år är tillräcklig för att en termostat kan behöva bytas ut.
 • Sänkning av inomhustemperatur. En minskning av inomhustemperaturen med en grad kan ge cirka fem procents energibesparing. I rum som sällan används kan man sänka temperaturen lite till och hålla dörrarna stängda mellan kallare och varmare rum. Var bara uppmärksam på att sänkningen inte skapar några fuktproblem i vissa utrymmen.
 • Utsidan av källarväggen kan isoleras i samband med dränering av husgrunden.
 • En tunn vindtätning kan monteras under panelen i samband med en restaurering av fasaden.

Glöm inte de ändrade vanorna som:

 • Installering av snålspolande armaturer och energisnåla vitvaror.
 • Höja temperaturen i frysen från -20 till -18.
 • Lufttorka tvätten.
 • Ta för vana att dra ner rullgardiner och persienner och dra för gardiner inför natten.
 • Flytta fram möbler från radiatorerna så värmen sprider sig i rummet.
 • Häng upp ett tjockt draperi framför ytterdörren under vintertid eller komplettera med en innerdörr.
 • Vädra snabbt men ordentligt genom korsdrag.
 • Låt inte ha teven och andra apparater stå på standby-läge.