Våra kyrkor är en värdefull del av vårt kulturarv. Detta gäller de enskilda kyrkobyggnaderna såväl som kyrkogårdar och begravningsplatser, men också alla de inventerier som hör kyrkan till.

Alla kyrkor som hör till Svenska kyrkan ska därför vårdas och underhållas med hänsyn till dess kulturvärden. Samtliga kyrkobyggnader som är byggda före 1940 är skyddade enligt Kulturminneslagen, och får inte förändras utan tillstånd från länsstyrelsen. Ytterligare ett antal kyrkobyggnader som har uppförts efter 1940 anses ha så höga kulturvärden, att även de har fått ett förstärkt skydd.

Skyddet i Kulturminneslagen omfattar även kyrkotomter och begravningsplatser med tillhörande byggnader, samt kyrkliga inventarier. För samtliga skyddade kyrkor inom Luleå stift har vård- och underhållsplaner arbetats fram. Syftet med detta är underlätta arbetet med ett långsiktigt underhåll av kyrkorna och dess inventarier.

Karaktäriserade kyrkor i Norrbotten

Länsstyrelsen i Norrbottens län ansvarar för tillsyn av länets skyddade kyrkor. Merparten av dessa har karaktäriserats, genom beskrivningar och utpekande av bärande karaktärsdrag. Ansvaret för genomförandet av karaktäriseringarna ligger hos länsstyrelsen, som har gjort dem tillsammans med Norrbottens museum.

Karaktäriseringarna är avsedda att underlätta vid handläggningen av tillståndsärenden vid förändringar av kyrkorna. Tillsammans med vård- och underhållsplanerna ger de också ett underlag vid fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning, ett bidrag som församlingarna kan söka hos stiftet för åtgärder som syftar till att bibehålla kyrkornas kulturvärden.

Kyrkor i Norrbotten - Länsstyrelsen i Norrbotten

Tips!

Vill ni veta mer om enskilda kyrkobyggnader, kan ni kontakta museets arkiv, där det finns ett omfattande material om länets kyrkomiljöer. Mer information om kyrkorna finns också hos Länsstyrelsen i Norrbottens län och Luleå stift.

Titta in i Kirunas storslagna kyrka