Norrbottens museum genomför många olika projekt där etnologin ingår. De senaste åren har många av projekten skett i samarbete med museets fotografer och byggnadsantikvarier.

Här finns mer information om några av projekten som genomförts: