Vårt samhälle förändras i en rasande takt. För att skapa förståelse för människors liv och verksamhet dokumenteras utvecklingen i Norrbotten fotografiskt och etnologiskt för att bevara bilder av livet i länet för framtiden. Dokumentationerna handlar om människor i ett speciellt sammanhang under en viss tid.

Norrbottens museums fotografer är ofta ute i fält och dokumenterar. Flygfotografering och underjordsarbete i gruvor varvas med tuffa skogsvandringar med tung utrustning till avlägsna kulturhistoriska platser runt om i Norrbotten. Men även med besök i moderna miljöer där det nya Norrbotten växer fram.

Alla bilder hamnar i museets stora bildarkiv och är tillgängliga för allmänheten. Är du intresserad av att ta del av museets bildsamling, tag då kontakt med bildarkivet.


Kontakt bildarkivet