• Shopping i Luleå, arkitekt Ralph Erskine Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

    Shopping i Luleå, arkitekt Ralph Erskine

Projektet "Modern arkitektur i Norrbotten" belyser den bebyggelse som uppförts i länet under perioden 1950-2000. Museet har försökt belysa efterkrigstidens arkitektur och dess karaktäristiska egenskaper.

Fotograferingen av modern arkitektur startade sommaren 2002 och pågår fortfarande. Projektet har växt och många objekt har tillkommit. Museifotografen reser runt i länet och fotograferar byggnader utifrån projektets kravlista.

Ljuset är dirigenten

Fotografering av arkitektur kräver en viss arbetsform som skiljer sig totalt från andra fotouppdrag. Intentionen är att i första hand visa byggnaden i rätt ljus och från rätt perspektiv. I andra hand går man in och studerar noga de egenskaper som kännetecknar byggnaden.

Begreppet "rätt" bör hela tiden definieras om eftersom strukturen och närmiljön skapar en helhet som är specifik för varje byggnad. Man strävar efter den tid på dagen då ljuset spelar i samklang med formen och linjerna. Man kan säga att ljuset är dirigenten i en bildensemble.


Rapporter och bilder finns i museets arkiv respektive bildarkiv och är tillgängliga för allmänheten.  


Denna sida är under bearbetning.