• All markvegetation har brunnit upp och träden står sönderbrända. En svart skog. Staffan Nygren © Norrbottens museum

  All markvegetation har brunnit upp och träden står sönderbrända.

 • En bensindriven mobil vattenpump pumpar vatten från Luleälven upp till brandområdet och eftersläckningen. Staffan Nygren © Norrbottens museum
 • Med skogsmaskiner börjar man fälla brandskadade träd som riskerar att falla omkull och orsaka skada. Staffan Nygren © Norrbottens museum
 • All markvegetation har brunnit upp och träden står sönderbrända. Staffan Nygren © Norrbottens museum

  Skogsbranden i Bodträskfors. All markvegetation har brunnit upp och träden står sönderbrända.

 • Brandslangar och vattenkannor finns på olika ställen i brandområdet för eftersläckningsarbetet. Staffan Nygren © Norrbottens museum

  Brandslangar och vattenkannor finns på olika ställen i brandområdet för eftersläckningsarbetet.

 • Personal från frivilliga resursgruppen hjälper till med eftersläckningsarbetet. Staffan Nygren © Norrbottens museum

  Personal från frivilliga resursgruppen hjälper till med eftersläckningsarbetet.

 • Helikoptrar går i skytteltrafik och hämtar vatten ur Luleälven som sedan bombas över kvarvarande brandhärdar. Staffan Nygren © Norrbottens museum

  Helikoptrar går i skytteltrafik och hämtar vatten ur Luleälven som sedan bombas över kvarvarande brandhärdar.

Den 11 augusti 2006 startade en skogsbrand nära Bodträskfors fem mil norr om Boden. Över 1500 hektar skog brann, i det som då var den största skogsbranden i Sverige i modern tid. Värden för 50 miljoner kronor gick till spillo. Runt brandområdet höggs 40 meter breda brandgator för att begränsa brandens spridning.

Ett 20-tal man från olika räddningskårer, 23 personer ur frivilliga resursgruppen och personal från F21 och olika helikopterbolag med flera, har ett tufft arbete med eftersläckningsarbetet.

Dessa bilder togs den 29 augusti, när eftersläckningsarbetet fortfarande pågick. Fler bilder finns till påseende i Norrbottens museums bildarkiv.