Tegelbruksnäringens historia i Norrbotten är ofullständigt känd, men verksamheten utvecklades ur lantbruket. Många gårdar hade egen bränning av tegel för husbehov. Antalet tegelbruk tycks ha varit stort över hela länet.

Framnäs tegelbruk ( 1927-1972) etablerades efter andra världskriget av bröderna Gunnar och Harry Granberg. Kontoret sköttes av deras fruar. 1970 uppges tegelbruket ha varit det enda kvarvarande i länet. Tillverkningen var då omkring två miljoner stenar per år. Verksamheten var säsongsbunden, med uppehåll under de kallaste vintermånaderna. Företaget hade tolv anställda. Verksamheten upphörde efter branden 1972.

Piteå museum initierade en dokumentation eftersom resterna av tegelbruket skulle rivas. Projektet utfördes 2007 av bebyggelseantikvarie Anna Elmén Berg från Piteå Museum i samarbete med fotograf Daryoush Tahmasebi från Norrbottens museum med stöd av Norrbottens Läns Landsting.

Fler bilder finns till påseende i Norrbottens museums bildarkiv.